Nadmorskie zakątki Kołobrzegu przed 1945 r.

Nadmorskie zakątki Kołobrzegu przed 1945 r.W XX wieku Kołobrzeg miał tytuł kurortu I kategorii. I nie powinno to dziwić. Miasto, które przez ponad 200 lat było twierdzą i zajmowało, bez fortyfikacji, ledwo 18 hektarów w układzie średniowiecznym, dopiero w XIX wieku...

Pomnik zaślubin nad morzem

Pomnik zaślubin nad morzem Pomnik zaślubinStan obecny Akt erekcyjny pod budowę Pomnika Zaślubin podpisał, 17 marca 1973 roku, I sekretarza KP PZPR Jan Barczyk. Znalazł się on w fundamencie pomnika. We fragmencie aktu czytamy: „Niechże wszem, i przyjaciołom i...

Historia Parku Dąbrowskiego

Historia Parku DąbrowskiegoW Parku im. Jana Henryka Dąbrowskiego, przy ul. Wodnej i Bogusława X, znajdziemy jedyne zachowane relikty fortyfikacji głównych Twierdzy Kołobrzeg. Most Królewski Park w latach 60-tych, fot. J. Patan. Mieszkańcy znają to miejsce jako „park...

Szaniec Kleista

Szaniec Kleista nad morzemSzaniec ten to jedna z kilku niedostępnych dla turystów fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg. Znajduje się na Plaży Zachodniej, na terenie będącym we władaniu Marynarki Wojennej. Szaniec Kleista, stan obecny Powstał w latach 1832-1836 podczas...

Fort, który bronił dostępu do portu

Fort, który bronił dostępu do portuFort powstał w latach 1770-1774, na miejscu zbudowanego w 1709 roku, przez kpt. inż. Frauendorffa, szańca, który nie wytrzymał naporu Rosjan w czasie wojny siedmioletniej (szaniec padł 9 września 1760 r.). Widok na Fort Ujście w XIX...

Reduta w widłach Parsęty i Kanału Drzewnego

Reduta w widłach Parsęty i Kanału DrzewnegoTwierdza Kołobrzeska, oparta na fortyfikacji bastionowej typu niderlandzkiego, została pominięta przez króla Fryderyka II i nie została zmodernizowana przed wojną siedmioletnią. Tymczasem w tym konflikcie odegrała ważną rolę...