Morskie oblężenia Kołobrzegu w wojnie 7-letniej

Morskie oblężenia Kołobrzegu w wojnie 7-letniej Na obrazie Lieve Verschuir z 1684 roku widzimy brandenburskie okręty wojenne, a na pierwszym planie widnieją: „Friedrich Wilhelm”, „Große Jacht” i „Dorothea” Od początków istnienia Twierdzy Kołobrzeg, przypisać jej...

Fortyfikacja, dzięki której Kołobrzeg stawał się wyspą

Fortyfikacja, dzięki której Kołobrzeg stawał się wyspą Batardeau pełniło funkcję głównej grodzy na Parsęcie. W rzeczywistości takich grodzi ze stawidłami było więcej, ale Batardeau było dziełem szczególnym. Powstało w XVII wieku. Spełniało kilka funkcji. Spiętrzano...