MAGAZYN IMPERIUM ZŁA: PODBORSKO 3001

Magazyn imperium zła: Podborsko 3001 Tego kompleksu nie było na żadnej mapie, a o jego istnieniu wiedziało zaledwie 12 osób w Polsce. Obiekt 3001 w Podborsku miał za zadanie zapewniać atomowe wsparcie dla polskiej armii w okresie zimnej wojny. To wsparcie mogło...

NIEMIECKI GARNIZON KAMP (ROGOWO) W LATACH 1935-1945

Niemiecki garnizon Kamp (Rogowo) w latach 1935-1945 Pomorska ziemia stała się w drugiej połowie lat 30. XX wieku wielkim placem budowy obiektów militarnych. W krótkim czasie powstały umocnienia, poligony, lotniska i ośrodki kształcące dowódców i żołnierzy różnego...

Opuszczenie bandery na ścigaczach

Opuszczenie bandery na ścigaczach Niemal 15 lat temu opuszczono banderę na trzech kutrach zwalczania okrętów podwodnych, stacjonujących w Kołobrzegu. 24 marca 2005 roku, w Porcie Wojennym, odbyła się uroczystość opuszczenia bandery na trzech kutrach należących do 16...

Księżniczka znaleziona nad morzem

Księżniczka znaleziona nad morzem Tereny wokół Kołobrzegu wciąż skrywają niezwykłe tajemnice ludzi, którzy żyli całe stulecia przez założeniem nowego miasta w 1255 roku. Ślady ich bytności znajdujemy podczas wykopalisk archeologicznych. Znajdowano je już wiele lat...

Milicjanci w marynarskich mundurach

Milicjanci w marynarskich mundurach Byli jedną z najciekawszych polskich formacji porządkowych, jakie tuż po zakończeniu II wojny światowej utworzono na Wybrzeżu. Warto wspomnieć, iż Kołobrzeska Milicja Morska przybyła nad ujście Parsęty z Poznania. Utworzenie...

HISTORIA 19 BATERII ARTYLERII STAŁEJ W KOŁOBRZEGU

Historia 19 Baterii Artylerii Stałej w Kołobrzegu Organizację artylerii nadbrzeżnej na polskim wybrzeżu rozpoczęto już w 1946 roku. Po czterech lata różnych projektów i planów, zatwierdzono w końcu finalną koncepcję obrony, opartą m.in. na budowie 11 baterii artylerii...