Kołobrzeski park nad morzem najstarszym parkiem w Polsce

Kołobrzeski park nad morzem najstarszym takim obiektem w Polsce Park ten jest miejscem swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi. Kołobrzeg pod tym względem posiada tradycje będące jednymi z najstarszych w Polsce. Most pontonowy prowadzący na Załęże,...

Reduta Solna

Reduta Solna Genezy powstania reduty należy doszukiwać się w wydarzeniach z walk w 1807 roku. Wtedy to podczas przygotowań do wojny z Francuzami, w miejscu, gdzie dziś stoi reduta, zbudowano lekką fortyfikację polową – tzw. przyczółek mostowy (Salinen Brűckenkopf)....

Kamienny szaniec

Kamienny szaniec Szaniec ten powstał w latach 1832-1836, gdy fortyfikacje kołobrzeskiej twierdzy przechodziły modernizację i rozbudowę. Miał kształt redanu. Szaniec Kamienny – widok z lotu ptaka przed 1945 r. Zbudowany był z dwóch wałów ziemnych z kazamatami oraz fosy...