Wraki Kołobrzegu na wyciągnięcie ręki dla dzieci i młodzieży, czyli nowatorski program edukacyjny z morskim dziedzictwem w tle

Dzieci i młodzież w każdym wieku otrzymali w Kołobrzegu możliwość uczestnictwa w innowacyjnym programie. Po raz pierwszy w historii regionu do programu nauczania włączono dzieje nurkowania oraz zajęcia dotyczące lokalnego, morskiego dziedzictwa. Stało się to możliwe dzięki uruchomionemu przez Muzeum Oręża Polskiego projektowi pt. „Wraki Kołobrzegu”.

Dzieci w czasie zajęć dotyczących morskiego dziedzictwa Kołobrzegu

Potrzebę kształcenia nowego pokolenia osób, które w niedalekiej przyszłości będą kontynuować rozpoczęte już badania historyczno-archeologiczne Bałtyku, muzealnicy z Kołobrzegu dostrzegli przed kilkoma laty. W związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu badawczego pt. „Wraki Kołobrzegu”, na który udało się pozyskać dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sezonie 2018 duży nacisk postawiono właśnie na edukację morską. Fakultatywne lekcje, adresowane do uczniów w każdym wieku, rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z założeniem spotkania z dziećmi i młodzieżą odbywały się w oparciu o kilka modułów. Celem głównym było zainteresowanie odbiorców zajęć morskimi historiami z przeszłości oraz możliwościami ich zgłębiania w czasach współczesnych. Ważny element programu stanowiło przybliżenie specyfiki nurkowania oraz bezpiecznego zachowania w kontakcie z szeroko rozumianą wodą. Na początku, korzystając z multimediów, słuchacze poznawali historię działalności podwodnej i eksploracji wraków. Edukatorzy przybliżali im m.in. próby stworzenia efektywnego sprzętu nurkowego w okresie renesansu, a także XVII oraz XVIII-wieczne wynalazki umożliwiające prace podwodne, aż po epokę słynnego Jacquesa Cousteau. Blok uzupełniła cześć dotycząca hydrostatyki oraz fizjologii człowieka w środowisku wodnym. Kolejna część poświęcona została historii regionu w kontekście Morza Bałtyckiego, w tym konfliktom zbrojnym, podczas których wykorzystywano flotę. Następny etap dotyczył samego programu „Wraki Kołobrzegu” i poszczególnych, dotychczasowych etapów jego realizacji. Wykorzystywano tutaj materiały filmowe i fotograficzne, w tym zapisy: sonarowy oraz zrealizowany przy użyciu robota podwodnego ROV. Na zakończenie uczestnicy zajęć podziwiali oryginalne artefakty związane z historią nurkowania, w tym oryginalne elementy dawnego wyposażenia, wypożyczone w związku z projektem z kolekcji muzealnych i prywatnych w całym kraju, a także przedmioty pozyskane przez Muzeum Oręża Polskiego w ramach wspomnianego programu.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów 1. Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6. Dywizji Piechoty w Karlinie, Gimnazjum im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu w Karlinie oraz Liceum Ogólnokształcące w Karlinie. Działania edukacyjne miały charakter całkowicie bezpłatny. Odbywały się w kołobrzeskim Pałacu Braunschweigów, między innymi w oparciu o wystawę czasową poświęconą historii działalności podwodnej. Zgodnie z założeniem muzealników program edukacyjny związany z dziedzictwem Bałtyku będzie sukcesywnie rozwijany. Kolejne spotkania w tym temacie, adresowane do najmłodszego pokolenia mieszkańców regionu, zaplanowano na rok szkolny 2019/2020.

Projekt "Wraki Kołobrzegu"

Zainteresowanym projektem prezentujemy film podsumowujący projekt