Gazeta Muzealna

Lato – czerwiec 2019

Nasz cel

Projekt Gazety Muzealnej jest formą przybliżenia kultury, historii oraz tradycji morskich i rybackich Kołobrzegu, jak również gmin ościennych. Dbając o stan wiedzy dotyczącej historii oraz wyjątkowych walorów naszej małej ojczyzny pragniemy przedstawić Państwu niniejszy, specjalny numer gazetki Muzeum Oręża Polskiego. Prezentujemy go w nowoczesnej formie multimedialnej licząc na to, że dotrze do szerszego grona odbiorców. Kierujemy go szczególnie do młodszych mieszkańców naszego województwa, dla których atrakcyjność formy może być dodatkową motywacją, do pochylenia się nad wyjątkowością dziedzictwa morskiego naszego regionu.

Losy regionu Bałtykiem pisane

Od pradawnych niemal czasów historia Ziemi Kołobrzeskiej i Morza Bałtyckiego przenika się wzajemnie na siebie oddziałując. Bez dobrodziejstw nomen omen płynących z morza nie byłoby potęgi Kołobrzegu. Z drugiej strony to właśnie symbolicznymi wrotami ujścia rzeki Parsęty Bałtyk wlał się w głąb nie tylko regionu, ale również całej Europy Środkowej swymi walorami oczarowując, i w przeszłości, i obecnie, mieszkańców wielu państw. Przedstawiamy pierwszą część Wirtualnego Wydawnictwa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszystkie zaprezentowane na niniejszej platformie materiały łączy hasło: „morskość regionu”. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo sporą dawkę historii, często nieoczywistej. Przeczytacie między innymi o związanych z Ziemią Kołobrzeską statkach oraz okrętach, ludziach, których życie dosłownie toczyło się na bałtyckiej fali, czy zdarzeniach ze słoną wodą w tle. Oprócz wyprawy w przeszłość chcielibyśmy przybliżyć teraźniejsze zależności między morzem a miastem i jego okolicą uwypuklając jednocześnie kierunki rozwoju szeroko rozumianej morskości. Wirtualne Wydawnictwo MOP tworzą ludzie pełni pasji. Dla naszych autorów związki z Bałtykiem przenikają się z rozumianym w pozytywnym tego słowa znaczeniu, lokalnym patriotyzmem. Reprezentują wiele profesji, mają zróżnicowane zainteresowania, lecz wszystkie „nitki” zbiegają się dla nich w tym samym miejscu: morskim Kołobrzegu.

Życzymy interesującej lektury.

Wirtualna Gazeta Muzeum Oręża Polskiego

Cel: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR
Beneficjent: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.