Gazeta Muzealna

Lato – sierpień 2019

Nasz cel

Projekt Gazety Muzealnej jest formą przybliżenia kultury, historii oraz tradycji morskich i rybackich Kołobrzegu, jak również gmin ościennych. Dbając o stan wiedzy dotyczącej historii oraz wyjątkowych walorów naszej małej ojczyzny pragniemy przedstawić Państwu niniejszy, specjalny numer gazetki Muzeum Oręża Polskiego. Prezentujemy go w nowoczesnej formie multimedialnej licząc na to, że dotrze do szerszego grona odbiorców. Kierujemy go szczególnie do młodszych mieszkańców naszego województwa, dla których atrakcyjność formy może być dodatkową motywacją, do pochylenia się nad wyjątkowością dziedzictwa morskiego naszego regionu.

Bałtyk skarbnicą wiedzy

Fascynuje, intryguje i budzi respekt. Bałtyk to z wielu względów jeden z najciekawszych akwenów na Ziemi. Interesują się nim zarówno badacze reprezentujące różne dziedziny nauki, pasjonaci i miłośnicy aktywnego, często ekstremalnego spędzania wolnego czasu, sportowcy oraz „zwyczajni” turyści. Wszyscy, przybywając do Kołobrzegu i w najbliższą okolicę, każdego roku na nowo odkrywają polskie morze. Będąc tutaj warto zwrócić szczególną uwagę właśnie na sferę poznawczą. W bałtyckich głębinach cały czas kryje się wiele tajemnic – stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy.

Oddajemy w Państwa ręce drugą część Wirtualnego Wydawnictwa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tak jak w przypadku edycji czerwcowej, całość zawartych w niej materiałów dotyczy zagadnień morskich lub z morzem związanych. I tym razem nie brakuje interesujących wypraw do przeszłości, zarówno tej dalszej, jak i zupełnie nieodległej, opierającej się na przykład o początki polskiej społeczności Ziemi Kołobrzeskiej. Dawne wątki przeplatają się ze współczesnymi, zawierają historie miejsc oraz dzieje i przemyślenia ludzi, których życie w dużej mierze koncentruje się na zagadnieniu określanym mianem „morskość”.

Wirtualne Wydawnictwo MOP to fuzja potrzeby dzielenia się wiedzą i pasją oraz promowaniem lokalnego, pozytywnego patriotyzmu. Nasi autorzy, choć często całkowicie różni od siebie i reprezentujący odmienne profesje, z dumą i nadzieją praktycznie każdego dnia spoglądają w kierunku bałtyckiego widnokręgu. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nich teksty zainteresują Państwa nie tylko na czas wakacji.

 

Aleksander Ostasz,
       Redaktor prowadzący
Dyrektor MOP w Kołobrzegu

Wirtualna Gazeta Muzeum Oręża Polskiego

Cel: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR
Beneficjent: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.