Barka – morska historia regionu

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich Barka było znane w całym Kołobrzeg, a także w Polsce, a to z racji swoich delikatesowych wyrobów. Transformacja ustrojowa spowodowała, że firma ta znikła z krajobrazu gospodarczego miasta. Pozostała historia.

Barka powstała 27 lutego 1949 roku jako Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich. Była to idea wiceministra żeglugi Feliksa Widy-Wirskiego. Organizacja nowego zadania przerosła kierownictwo zakładu. W Świnoujściu nie było odpowiedniej bazy lokalowej i portowej, ale brakowało także rybaków. Dalmor produkował dla Barki kutry, ale nie miał kto nimi pływać. Zapadła decyzja o przeniesieniu floty do Kołobrzegu, z czym nie zgadzało się kierownictwo ministerstwa. Kontrole wykazały, że spółka jest nierentowna. Choć formalnie odpowiadało za to ministerstwo, winą obarczono kierownictwo zakładu. Do sprawy włączył się prokurator i sąd, a ludzi tworzących firmę oskarżono o szkodnictwo gospodarcze. Jak wspomina pierwszy szef Barki, Edward Sundman, od samego początku warunki tworzenia zakładu były trudne i wręcz paranoiczne. Na zakup 15 kg kluczy do naprawy silników w kutrach Ministerstwo Żeglugi zgodziło się w drodze wyjątku. Przedłużające się remonty kutrów oraz braki materiałowe szybko dały o sobie znać. Tak nie dało się funkcjonować i projekt musiał zakończyć się niepowodzeniem.

W Kołobrzegu urzędował kierownik bazy Barki. Funkcję tę przez półtora roku, od 1949 roku, pełnili: Józef Jarocha, Konrad Odyniec, Czesław Staniszewski, Stanisław Tanaś i Józef Hull. 1 stycznia 1951 roku zakład zreorganizowano. Powstał Kombinat PPUiR Barka z siedzibą w Kołobrzegu i oddziałami w Ustce i Darłowie. Dyrektorem zakładu był wtedy Józef Hull. Przeniesienie Barki do Kołobrzegu należy ocenić pozytywnie. Miasto ciągle się jeszcze odbudowywało, ale miało zaplecze: portowe i personalne. W 1945 roku kołobrzescy rybacy dysponowali 9 łodziami. Rok później były już 2 kutry i 30 łodzi. W 1950 roku rybacy mieli do dyspozycji 14 kutrów i 23 łodzie. Powstanie Barki zwiększyło możliwości połowowe, a także stworzyło możliwości inwestycyjne i rozwojowe sektora rybołówstwa morskiego w Kołobrzegu. Warto podkreślić, że w 1976 roku, na 36 tysięcy ton ryb złowionych przez kołobrzeskich rybaków, rybacy Barki złowili 30 tysięcy ton.

Barka zrealizowała budowę fabryki mączki rybnej. W 1975 roku wyprodukowała 1,5 tony mączki i 4,5 tony koncentratu białkowego. Rozbudowywano także bazę produkcyjną. W połowie lat 70. Barka produkowała 1373 tony marynat, 1907 ton filetów oraz 495 ton ryb wędzonych. W tym czasie powstała nowa baza remontowa dla kutrów, warsztaty, a także chłodnia. Rozbudowano magazyny, sieciarnie i suszarnie. W najlepszym okresie Barka zatrudniała nawet 1500 osób. W 1975 roku wybudowano nawet dla pracowników Dom Rybaka. Kosztem 20 mln zł stworzono 162 miejsca hotelowe. Od 1972 do 1990 Barka uzyskała aż 7 patentów.

Niestety przemiany społeczno-gospodarcze lat 90., urynkowienie polskiej gospodarki i prywatyzacja spowodowały, że Barka nie wytrzymała konkurencji i upadła. Jej majątek sprzedano. Na jego bazie powstały prywatne przedsiębiorstwa. Część z nich z powodzeniem funkcjonuje po dziś dzień.

Port rybacki w Kołobrzegu obecnie