Ekopark – użytek ekologiczny nad morzem

Ścieżka rowerowa w ramach Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R10

Pocztówka z początku XX w. (Archiwum MOP).

Przed II wojną światową tereny zlokalizowane pomiędzy Kołobrzegiem a Podczelem stanowiły łąki, z centralnym punktem w postaci Solnego Bagna. Znajdujące się tam słonawe torfowiska były główną częścią terenu, wokół którego gromadziła się unikatowa fauna i flora. Po przejęciu i rozbudowie lotniska w Bagiczu, tereny te były niedostępne dla cywilów, a obszar ulegał degradacji. Podniósł się poziom wody, a poszczególne tereny były zasiedlane przez ptactwo. Przez lata wytworzył się tu wyjątkowy obszar, wchodzący obecnie w skład użytku ekologicznego zwanego Ekoparkiem Wschodnim, w granicach Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego. Formalnie został on utworzony Uchwałą Nr XXIX/278/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 marca 1996 r. Ma powierzchnię 385 hektarów.

Przez lata Ekopark był niedostępny dla turystów. Podmokłe tereny nie nadawały się na wycieczki. Dopiero w latach dwutysięcznych, dzięki środkom z Unii Europejskiej, zbudowano przez Ekopark ścieżkę rowerową w ramach Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R10. Okazało się to strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Ścieżka okazała się tak popularna, że w kolejnych latach ją rozbudowano i poszerzono o pas dla pieszych. 24 marca 2010 roku w Ekoparku nastąpiła katastrofa ekologiczna. Olbrzymi napór wody, zgromadzonej w Ekoparku po wiosennych roztopach, spowodował przerwanie wału z wydm, na wysokości drewnianej kładki rowerowej. Woda zniszczyła wydmę na szerokości około 50 metrów. Z Ekoparku wyciekła ogromna ilość wody. Urząd Morski w Słupsku naprawił zniszczenia, a przyroda się zregenerowała. Dziś Ekopark Wschodni nadal jest wizytówką przyrodniczą Kołobrzegu.

Ten cenny przyrodniczo obszar znajduje się w wykazie ostoi ptaków europejskiej sieci obszarów chronionych. Eksperci zauważyli tu około 80 gatunków ptaków. Do cenniejszych gatunków flory należą: orlik pospolity, krwawnik kichawiec, rzeżucha łąkowa, kruszczyk rdzawoczerwony, wierzbownica błotna, sit Gerarda, szelężnik większy, rutewka orlikolistna, pływacz zachodni, podkolan biały. Z fauny występują między innymi: perkoz rdzawoszyi, bąk czy żuraw. Teren Ekoparku jest żerowiskiem na trasie wędrówek ptaków brodzących blaszkodziobych i siewkowych. Rosną tam również okazałe drzewa. Podczas spacerów napotkamy różne rodzaje ptaków. Pamiętajmy o tym, żeby ich nie straszyć, a przede wszystkim, żeby zostawić to miejsce takim, jakim je zastaliśmy.