Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

ul. Armii Krajowej 13
78-100 Kołobrzeg
rezerwacja grup tel.+48 94 352 12 88
muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl
www.muzeum.kolobrzeg.pl